Sub-DOC MN10: Thảo luận về một số Từ và Câu PALI trong kinh Niệm Xứ

 

Kính nhờ quý Sư giúp giải thích các câu hỏi về Pali tại đây. Dưới đây là một số ví dụ và cũng là các đề tải nhỏ, để bắt đầu thảo luận:

1. SATIPAṬṬHĀNA

Tiếng Việt:

H.T Minh Châu dịch là “Niệm Xứ”.

H.T Thích Nhất Hạnh dịch: “Bốn Lãnh Vực Quán niệm”

Tiếng Anh:

Các dịch giả dịch tựa bài kinh với các chữ khác nhau! Vi dụ:

Foundations of Mindfulness, Arousing of Mindfulness, Frames of Reference

2. Ý nghĩa Pali “gốc” của các từ như:

Nupassanà

Kāyā, Kāyānupassanā

Vedana, Vedanānupassanā

Citta, Cittànupassanà

Dhammā, Dhammānupassanā

3. Câu106. Ekāyano ayaṃ bhikkhave maggo sattānaṃ visuddhiyā sokaparidevānaṃ (Pariddavānaṃ – Sī, I) samatikkamāya dukkhadomanassānaṃ atthaṅgamāya ñāyassa adhigamāya Nibbānassa sacchikiriyāya, yadidaṃ cattāro satipaṭṭhānā.

– Có nhiều tranh luận về ý nghĩa của câu kinh này. Tứ niệm Xứ là con đường “duy nhất” hay không phải là “duy nhất”.

Tham khảo: Tứ Niệm Xứ- Bốn Nền Tảng của Chánh Niệm

Tác giả Bhikkhu Brahmavamso, Dr. Bình Anson dịch Việt

http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-vbud/vbthn026.htm

Phạm Doãn

Đây là Sub-document của Document MN 010 –Kinh Niệm Xứ
Các câu hỏi, câu giải thích, thảo luận về ngữ nghĩa Pali của bài kinh Niệm Xứ, xin quý sư và mọi người post tiếp tục vào đây!

Hạnh Trương

Sampajañña ( việt dịch : tỉnh giác (HT Thích Minh Châu)
Về khái niệm quan trọng này, mọi người có thể tham khảo thêm ý của Sư Nanavira.

http://nanavira.org/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=49

Nguyen Huong

Nó là anupassanā, từ chữ Kāyānupassanā = Kāya + anu + passanā.

Chữ Kāya nghĩa là sắc thân, cái thân (tứ đại) này;

Anu có nghĩa là “trên”, “dọc theo”, hay mỗi mỗi, nghĩa là từng cái từng cái một, hay từng phần từng phần một;

Passanā thì như mọi người dều biết là ‘quán sát’ hay ‘nhìn thấy’.

Như vậy toàn bộ cụm từ Kāyānupassanā có nghĩa là quán sát thân từng phần từng phần. Dịch như thế này không đẹp, nhưng dễ hiểu để tu tập.

Những cụm từ khác liên quan đến quán thọ, tâm, pháp cũng có thể phân tích tương tự.

Nguyen Huong

Vedanā, Vedanānupassanā = vedanā +anu+passanāCittā, Cittànupassanà
Dhammā, Dhammānupassanā

Cittā, Cittànupassanà = cittā + anu + passanā

Phạm Doãn

Con xin đảnh lễ Sư Cô Nguyen Huong. Cô đi đâu lâu quá mới ghé lại đây! Kính mong cô quan tâm và giúp đỡ PLCĐ trong bài Đại Kinh này. Mọi người rất cần sự đóng góp của cô về Pali, về ý nghĩa, nội dung và cả về pháp thực hành mà bài kinh Niệm Xứ này đem lại. Nhớ nghen cô, đừng đi đâu lâu quá nhe! Kính!

Nguyen Huong

Vừa rồi trong chùa Sc đang ở có nhiều biến động. Sc phải tập trung lo việc chùa, không vào Internet đuowcj trừ khi qua cần thiết. Saép tới vào Hạ (ngày 3/08) rồi lại có chương trình tu tịnh khẩu 1 tháng, không dùng Phone, computer, vv. Sc sẽ phải cắt hết mọi duyên để lo tu tập.

Phạm Doãn Nếu đúng như vậy, làm sao con click “like” cho nổi hả Cô 😛

Nguyen Huong

Sampajaññā = sam + pra +jna + na; toàn bộ cụm từ có nghĩa là biết một cách rõ ràng, không có sự mê mờ hay ảo tưởng trong đó.

Đây là cái biết của thiền quán.

Cụm từ này đi kèm với ātāpi, nhiệt tâm, và satimā , có chánh niệm.

Phạm Doãn

Vậy trong những ngày này, xin cô dành thời gian cho những ý kiến suy nghĩ của cô (tất cả những trải nghiệm của cô) về bài kinh này nhé! Nếu cô có sẵn tài liệu hoặc một bài viết nào về Tứ Niệm Xứ xin cô gởi cho PLCĐ luôn. Cô có thể dùng “Links dẫn” hoặc “Document” hoặc file lớn quá thì cô dùng chức năng “File” (có thể gởi được 25 Mb). Kính chúc Cô luôn an vui.

Nguyen Huong

Sc có viết và dạy Tứ niệm xúa mấy năm qua, nhưng rất tiếc các bài viết của Sc là bằng Tiếng Anh.

Satipatthana- being present or to be in touch with yourself. This entails 4 places to work with: body (kaye kayanupassi), feeling (vedanasu vedananupassi), mind’s contents (citte cittanupassi) and discerning conditional occurrences (dhammesu dhammanupassi). In other words, it is to be mindful with regard to the body or being present with the body, being present with the feelings, being present with the different states of mind, and being present with the occurrence of phenomena.
How to be in touch with yourself: there are different dimensions of experiences: physical and mental experiences.

Physical experiences are said in term of the body (kaya), how it is functioned, how it appears to you. Are you being present with your body? This is termed mindfulness with regard to the body (kaye kayanupassi viharati).

Are you being present with your feelings? How do you feel now? Pleasant, unpleasant, joy, sadness or indifference? This is the way you train yourself to be in touch with the feelings. When you are sensitive with your feeling (ajjhattam), then, you can be sensitive with other’s feeling (bahiddha), too.

What do you identify in your mind now? Is there greed or without greed? Aversion or without aversion? Delusion or without delusion? Scattering or contracting? With meditative experience or without concentration?, etc.

What phenomenon is occurring? Why does it appears in that way?

Knowing all these things are called you are doing Satipatthana, and this practice consists both Samatha (calm) and Vipassana (insight).

To develop different levels of meditative experience (samadhi) is termed the pathway (maggo) for the purification of being (mind). In order to overcome sorrow and lamentation, you must be perfectly in the present. This is to say not to over reaching or anticipating the future, nor to hang up or dragged down to the past. It is a Vipassana practice.
To end dukkha (physical pain) and domanassa (resentment, aversion, mental disturbance) here means in a state of imperturbility or your mind is unperturbed by physical pain or mental reaction. Actually, there are no more reaction whether physically or mentally in this state. You are in deep jhana, very deep within.
Reaching the right method is enter successive paths (magga) and fruits (phala) which lead to the realisation of Nibbana. This requires the practice on a sole way (ekayano) termed Satipaṭṭhana. Why is it a sole way? Although, you are expected to be mindful in four places (body, feeling, mind and dhamma) but whenever you pay attention at one of them, the four are in presence. This is just different dimensions of one experience. And if you are really being present, you experience them one by one, and four in one. In academic analysis, it is said ‘foundation of mindfulness’ or ‘establishing mindfulness in four objects of mindfulness’, but in practice there can not divide in that way.
To practice Satipatthana, there are minimum three wholesome mental factors to co-operate; they are the arousing of energy (ātāpi) to be mindfull (satimā) from moment to moment, and a clear state of mind (sampajañño). This practice helps to remove the unwholesome states called abhijjā (liking, indulging, greedy) and domanassa (aversion, disliking, resent) as concern to the world (loke). In this context, the world is this mind and body or the interaction of senses and their respective objects (eye with visible object, ear with audible sound, nose with smell, tongue with test, body with tangible object, and mind with ideas). Well, this is being sensible, being alert, being mindful in the dynamic experiences. This is Vipassanā practice.

Nguyen Huong

Vào Pali chuyên đề cũng là một cách để Sc đừng quên Tiếng Việt. Cám ơn Bs và mọi nguời luôn quan tâm theo dõi để học và tu một cách đúng đắn hơn.

Phạm Doãn

Có vài vấn đề con đang quan tâm ( đột xuất vào lúc này)
1. Mô tả trải nghiệm Chánh Niệm trong thực hành Tứ Niệm Xứ. Có tài liệu nào không?
2. Từ Chánh Niệm có thể phát triển “tự nhiên” thành Thiền Định hay phải thông qua một kĩ thuật nào đặc biệt?
3. Quán Thân luôn bị dính theo Quán cảm thọ! (nghĩa là không thể tách rời ra được). Vì ta chỉ nhận thức được thân thể qua cảm giác thân thể mà thôi? Cô thấy sự việc này ra sao?

Nguyen Huong

Thực ra tu Tứ niệm xứ luôn bị dính chùm, nghĩa là quán một cái thì có cả 3 cái kia, các kinh nghiệm thực tại không thể tách rời ra được vì chúng đều là những pháp có điều kiện, sinh khởi tùy thuộc lẫn nhau. Tuy nhiên, khi hành giả chú tâm vào lãnh vực nào thì phần đó hiện ra nổi trội hơn thôi, chứ các phần kia cũng vần có mặt, chỉ vì ta không chú tâm vào thì nó không vào perception trong lúc đó.

Có rất nhiều tài liệu mô tả trải nghiệm trong pháp tu này, tuy nhiên nay Sc không có thời gian để chỉ ra ỏ đây. Vâng, từ chanhd niệm có thể phát triển tự nhiên đến chánh định, áp dụng một trong các đề mục thiền đã được đề cập trong TNX, chẳng hạn như quán hơi thở, hay phân tích Tứ đại, hay quán thọ, vv.

Hạnh Trương

Iti ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati, bahiddhā vā kāye kāyānupassī viharati, ajjhattabahiddhā vā kāye kāyānupassī viharati. Samudayadhammānupassī vā kāyasmiṃ viharati, vayadhammānupassī vā kāyasmiṃ viharati, samudayavayadhammānupassī

vā kāyasmiṃ viharati. “Atthi kāyo”ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya. Anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho (Evampi – Sī, Syā, I) bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân.

Xin quý Sư giải quyết trước đoạn này được không ạ. Bắt đầu từ cuối về đầu ạ.

1. Evampi kho bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.

Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân.

HT nghĩ nếu Ven Adhiṭṭhāna phân tích từ và cấu trúc câu, các biến cách thì sẽ lập tức rõ liền ạ, không cần dịch Việt đâu ạ. Chúng ta nghiên cứu để thực hành, không phải để dịch Việt.

Advertisements


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s