KINH MN 036 – ĐẠI KINH SACCAKA (MAHĀSACCAKASUTTAṂ)

I. BẢN KINH MN 036 – ĐẠI KINH SACCAKA (MAHĀSACCAKASUTTAṂ)

1. Bản tiếng Việt dịch bởi Ngài hoà thượng Minh Châu :

http://buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung36.htm

2. Bản tiếng Anh dịch bởi Bhante Thanissaro Bhikkhu

http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.036.than.html

3. Bản song ngữ Pāḷi – Việt soạn bởi Bhante Indacanda Bhikkhu

http://paliviet.info/VHoc/13/036.htm

 

II. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO BÀI KINH MN 036 – ĐẠI KINH SACCAKA (MAHĀSACCAKASUTTAṂ)

1. Trích giảng kinh MN 036 của thượng tọa Thích Chơn Thiện 

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-035-36.htm

2. Trung bộ toát yếu cho bài kinh MN 036 – Đại kinh Saccaka dịch bởi Ni sư Trí Hải.

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-ty-04.htm

 

IV. THẢO LUẬN

Ven Adhiṭṭhāna Những phần thảo luận hay thắc mắc về từ ngữ trong bài kinh này xin post bên dưới !

Phan Minh Nguyet “Và Ta, này Aggivessana, sau khi chấm dứt một buổi thuyết giảng như vậy, Ta an trú nội tâm, làm cho tịnh chỉ, làm cho nhất tâm, làm cho định tĩnh trên định tướng thứ nhất ấy, và như vậy Ta sống an trú, trường cửu, vĩnh viễn.”

– định tướng thứ nhất ấy là gì? có phải sơ thiền ko?
– “Ta sống an trú, trường cửu, vĩnh viễn”: câu này dịch đã chính xác chưa? nếu chính xác thì cần hiểu thế nào?

Bản tiếng Anh dịch hơi khác “At the end of that very talk I steady the mind inwardly, settle it, concentrate it, and unify it in the same theme of concentration as before, in which I almost constantly dwell.”

Ven Adhiṭṭhāna  @Phan Minh Nguyet

xin lỗi vì sư trả lời muộn, chữ “ekodiṃ karomi” theo sư hiểu trong trường hợp này là “trụ tâm vào 1 điểm, hay 1 đề mục”. Eka + avadhi = ekodi

Phan Minh Nguyet con cảm ơn Sư

Pāli Việt

368. … Idha Aggivessana assutavato puthujjanassa uppajjati sukhā vedanā. = Ở đây, này Aggivessana, kẻ vô văn phàm phu khởi lên lạc thọ. DỊCH SÁT TỪ SẼ LÀ: Ở đây, này Aggivessana, lạc thọ khởi lên đến kẻ vô văn phàm

sammohaṃ āpajjati = đưa đến bất tỉnh.
Khi lạc thọ không còn thì đâu đến nỗi phải rơi vào bất tỉnh,
Ven. Thanissaro dịch là “becomes distraught”.

distraught = điên cuồng, mất trí, quẩn trí.
sammoha (m.) confusion; delusion.

Pāli Việt

Này Aggivessana, được nghe nói vậy, Alara Kalama nói với Ta: “Này Tôn giả, hãy sống (và an trú). Pháp này là như vậy, khiến kẻ có trí, không bao lâu như vị Bổn sư của mình (chỉ dạy), tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú”. Này Aggivessana, và không bao lâu Ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau chóng. Và này Aggivessana, cho đến vấn đề khua môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thời Ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc Trưởng lão (Thượng tọa), và Ta tự cho rằng Ta như kẻ khác cũng vậy, Ta biết và Ta thấy.
“When this was said, he replied to me, ‘You may stay here, my friend. This doctrine is such that a wise person can soon enter & dwell in his own teacher’s knowledge, having realized it for himself through direct knowledge.’
“It was not long before I quickly learned the doctrine. As far as mere lip-reciting & repetition, I could speak the words of knowledge, the words of the elders, and I could affirm that I knew & saw — I, along with others.
GIAI ĐOAN HOC XONG PHẦN LÝ THUYẾT VÀ CÓ THỂ THUYẾT GIẢNG LẠI. LÚC NÀY CHƯA CHỨNG THIỀN VÔ SỞ HỮU XỨ.

Pāli Việt

Opakkamikā cepi te bhonto samaṇabrāhmaṇā dukkhā tibbā kharā kaṭukā vedanā vedayanti, abhabbāva te ñāṇāya dassanāya anuttarāya sambodhāya
= Nếu những Tôn giả Sa-môn, hay Bà-la-môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể chứng được tri kiến, vô thượng Chánh Ðẳng Giác.
= Whether or not he feels painful, racking, piercing feelings due to his striving [for Awakening], he is incapable of knowledge, vision, & unexcelled self-awakening.
Opakkamikā = due to his striving = thình lình = upakkamanibbattā (Chú Giải) = với sự ra sức đã được tạo ra.

 Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s