MN 044 – TIỂU KINH PHƯƠNG QUẢNG (Culāvedalla sutta)

By Vijjā Thiên Nhân on Friday, September 6, 2013 at 6:52pm

I. BẢN KINH MN 044 – (Culāvedalla sutta)

1. Bản tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung44.htm

2. Audio Tiểu Kinh Phương Quảng:

https://ia701204.us.archive.org/26/items/TrungBoKinh1/044TieuKinhPhuongQuang.mp3

3. Bản tiếng Anh của Sister Upalavanna

http://www.metta.lk/tipitaka/2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/044-culavedalla-sutta-e1.html

4. Bản song ngữ Pali-Việt của Bhikkhu Indacanda

http://www.paliviet.info/VHoc/13/044.htm

 

II. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO BÀI KINH MN 044

1. Trích giảng Tiểu Kinh Phương Quảng – HT. Thích Chơn Thiện

http://cusi.free.fr/dtk/trungbotg/trung-gg-044.htm

2. Audio Giảng Tiểu Kinh Phương Quảng (HT Thích Chơn Thiện) :

https://ia601507.us.archive.org/34/items/ThuyetGiangKinhTrungBo/KinhPhuongQuangtieu.mp3

3. Toát yếu Tiểu Kinh Phương Quảng – Thích Nữ Trí Hải:

https://docs.google.com/file/d/0Byqk95a-tjNgTVNmY0tySFl3enM/edit

 

III. ĐỀ CƯƠNG

Tìm hiểu về nội dung bài Tiểu Kinh Phương Quảng:

Nam cư sĩ Visakha đến hỏi Tỷ-kheo-ni Dhammadinna một số vấn đề về Phật Pháp.

a . Tự thân, sự tập khởi, sự đoạn diệt của tự thân:

1. Thưa Ni Sư, Thế Tôn gọi tự thân là thế nào ?

2. Thế Tôn gọi tự thân tập khởi là như thế nào ?

3. Thế Tôn gọi tự thân diệt là như thế nào ?

4. Thế Tôn gọi tự thân diệt đạo là như thế nào ?

5. Thủ này tức là Năm Thủ Uẩn kia hay khác với năm thủ uẩn kia ?

 

b. Thân kiến và không phải thân kiến:

1. Thế nào là Thân Kiến ?

2. Thế nào là không phải Thân Kiến ?

 

c. Thánh đạo Tám ngành và Ba Uẩn:

1. Thế nào là Thánh dạo Tám ngành ?

2. Thánh đạo Tám ngành này là hữu vi hay vô vi ?

3. Ba uẩn và Thánh đạo Tám ngành, cái nào thâu nhiếp ?

4. Thế nào là định, định tướng, định tư cụ, định tu tập ?

 

d. Hành và Hành sở thuộc:

1. Có bao nhiêu hành ?

2. Thế nào là Thân hành, Khẩu hành và Tâm hành ?

3. Vì sao hơi thở vô, thở ra là thân hành, tầm tứ là khẩu hành, tưởng và thọ là tâm hành ?

 

e. Diệt-thọ-tưởng-định:

1. Như thế nào là chứng nhập diệt-thọ-tưởng-định ?

2. Tỷ-kheo chứng nhập Diệt-thọ-tưởng-định, những pháp gì diệt trước ?

3. Làm thế nào xuất khởi Diệt-thọ-tưởng-định ?

4. Khi xuất khởi Diệt-thọ-tưởng-định, những pháp nào khởi lên trước ?

5. Khi xuất khởi Diệt-thọ-tưởng-định, vị ấy cảm giác những xúc nào ?

6. Khi xuất khởi Diệt-thọ-tưởng-định, tâm vị ấy thiên về gì ?

 

f. Cảm thọ và sự vận hành của cảm thọ:

1. Có bao nhiêu cảm thọ ?

2. Thế nào là lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ ?

3. Cái gì lạc, cái gì khổ đối với ba thọ ?

4. Có gì tồn tại trong ba thọ ấy ?

5. Có phải trong mọi lạc, mọi khổ, mọi bất khổ bất lạc đều có các tùy miên tương ứng tồn tại ?

6. Cái gì phải từ bỏ trong khổ, trong lạc, trong bất khổ bất lạc ?

7. Có phải trong mọi lạc, mọi khổ, mọi bất khổ bất lạc đều có các tùy miên tương ứng phải từ bỏ không ?8. Lạc thọ lấy gì làm tương đương ?

9. Khổ thọ lấy gì làm tương đương ?

10. Bất khổ bất lạc thọ lầy gì làm tương đương ?

11. Vô minh lấy gì làm tương đương ?

12. Minh lấy gì làm tương đương ?

13. Giải thoát lấy gì làm tương đương ?

14. Niết-bàn lấy gì làm tương đương ?

g. Thế Tôn xác chứng lời dạy của Tỷ-kheo-ni Dhammadinna.

 

IV THẢO LUẬN

 

Pāli Việt:  Bài Kinh này từ ngữ tương đối dễ hiểu, chi pháp quen thuộc, nên chỉ hiệu đính một vài chỗ.

http://www.paliviet.info/VHoc/13/044.htm

044. CŪḶAVEDALLASUTTAṂ – TIỂU KINH PHƯƠNG QUẢNG

http://www.paliviet.info

(Văn bản này được thực hiện tạm thời để nghiên cứu, không phải văn bản chính thức của Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Pāli – Việt)

September 7 at 11:37am · Like · 1 · Remove Preview

Hoa Nguyen: Bài kinh Tiểu kinh Phương Quảng hay, và cách hướng dẫn tìm hiểu được soạn công phu, chi tiết, tham chiếu nhiều nguồn. Tôi xin nêu lên vài ý nghĩ, do thấy đâu nói vậy, để được bổ túc thêm (hay phản biện) và như thế phần thảo luận ý kinh sẽ sôi động. mở…See More

September 8 at 7:36am · Edited · Like · 1

Vijjā Thiên Nhân: Tứ Diệu Đế thâu nhiếp Bát Chánh Đạo.

Diệt Đế là vô vi.

Khi chuyển qua dòng Thánh, Bát Chánh Đạo chuyển thành Bát Thánh Đạo.

Vậy nên Tứ Diệu Đế chẳng thể là Hữu Vi.

September 8 at 12:15pm · Edited · Like

Hoa Nguyen: Diệt đế là vô vi, tôi đồng ý. Nhưng Bát chánh đạo, thuôc đạo đế, là hữu vi. Khổ đế và Tập đế cũng là hữu vi, thuộc thế gian.

September 8 at 12:18pm · Edited · Like

Vijjā Thiên Nhân: Đồng ý với Bác về sự phân tích này. Vậy “đế” nào thuộc “hữu vi”, “đế” nào thuộc “vô vi” thì hãy là vậy. Chẳng thể suy rộng như trên được.

September 8 at 12:24pm · Like

Hoa Nguyen: Diệt đế đi tới Niết Bàn, là chỗ không thể nghĩ bàn., bất khả tư nghì.

Ý tôi là nếu không thể nghĩ bàn thì đặt Diệt đế ra ngoài, không bàn tới. Chỉ nên xét ba đế kia.

September 8 at 12:51pm · Edited · Like

Advertisements


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s